www.dv8828.com-迪威国际客服_18088330000

娱乐

当前位置: www.dv8828.com > 娱乐 > 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)

本期利润(元) -4,052,180 4,154,070 491,630 -4,583,500

基金本期净收益(元) 833,746 -799,115 -275,222 -569,089

加权平均基金份额本期利润(元) -0.0651 0.0702 0.008 -0.0741

期末基金资产净值(元) 37,603,700 43,291,600 39,957,900 38,085,500

期末单位基金资产净值(元) 0.643 0.7028 0.6307 0.6221

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。

相关信息: